From: Heilpraktikerskolen <skole@heilpraktiker.dk>
Subject: Kursus i 50 lektioners klientpsykologi

Overkommeligt forløb med e-learning og live-undervisning

Hej med dig

Nordic College of Natural Medicine udbyder nu kursus i 50 lektioners klientpsykologi – til behandlere, terapeuter og studerende, som har brug for momsfritagelse og RAB-godkendelse.

Her får du et overkommeligt kursus, som kombinerer e-learning og to dages live-undervisning med fremmøde i Silkeborg. Med et top-professionelt undervisnings-team, der ved, hvad de snakker om.

Kom i selskab med heilpraktiker og Biosystemisk terapeut, Kenn Sejberg Øhlenschlæger og psykoterapeut og bachelor i ledelse og psykologi, Kirsten Dyrendal Tastesen.

 

Kenn og Kirsten.png      

På dette kursus i klientpsykologi arbejder vi bl.a. med:
  • Behandler-klient-relationen: Sådan sikrer du en professionel relation i alle situationer
  • Klientsamtalen: Nyttige redskaber til effektiv kommunikation
  • Forandringsprocesser: Sådan skaber du motivation, succesfuld forandring og tilfredshed hos dine klienter.
  • Forventningsafstemning: Bliv skarp på, hvad der er dine egne ambitioner på klientens vegne, og hvad klientens eget mål er.
Du lærer bl.a.:
  • Enkle samtale-teknikker
  • Hvornår man coacher, og hvornår man rådgiver
  • Hvordan du hjælper dine klienter med at skabe livsstilsforandringer

 

Kursus i 50 lektioners klientpsykologi

 

Start 31. januar 2020 med e-learning og selvstudie. Mød op i Silkeborg 21.-22. februar 2020 til træning og afsluttende eksamen. 

Pris 4.500 kr. inkl. forplejning og al undervisningsmateriale.

Læs hele kursusbeskrivelsen, og meld dig til kurset her.


Studerende.jpgNæste hold på heilpraktikeruddannelsen starter august 2020

Der er 14 pladser tilbage.

Læs mere, og ansøg om optagelse her.


Har du spørgsmål?

Kontakt os ved at besvare denne mail. Eller ring til os på Nordic College of Natural Medicine på tlf. 60 88 50 70.